ایام سوگواری امام حسین (ع) تسلیت باد

 

بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا

بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا

تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده

تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا

/ 4 نظر / 34 بازدید
فائزه

[ناراحت]

کشاورزی

زینــت دوش نبـــــی ،خاک ســـیه جای تونیــــســت دامــــن دشــت بلا، منزل ومــأوای تونیـــست خــاک عــالــم بـــه ســرم ،کـز دم شمشیــر و سنــان جــای یــک بوســه ی من در همه اعضای تونیســـت