/ 2 نظر / 10 بازدید
کشاورزی

عید فطر آمد و ماه رمضان گشت تمام بـر شمـا همسفـران سفـر روزه سلام روزه هاتان همه در پبش خـداونـد قبول روزگار خـوشتـان مظهـر تـوفیـق مـدام عیدتووووووووووون مبارک طاعاتتووووووووووووون قبووووووووول حق

عسل

عید شما هم مبارک نیکی عزیزم.